Aanmelden en dan?

U kunt telefonisch, per e-mail of per post contact opnemen, of de hulpverlener of hulpverlenende instantie vragen dat te doen. Bij voorkeur wordt er een afspraak gemaakt en volgt er een vrijblijvend kennismakingsgesprek.

 

Hoe vraag ik mentorschap, bewindvoering of curatele aan?

U kunt de aanvraagformulieren op internet downloaden en invullen. Bij het aanvraagformulier vindt u een uitleg over hoe het formulier in te vullen en informatie over wat u bij het formulier dient mee te sturen.

 

Wie kan de aanvraag doen?

  • De betrokkene zelf.
  • De partner van de betrokkene.
  • Familieleden van de betrokkenen tot in de 4e graad. Dit zijn ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers, zussen, ooms, tantes, neven en nichten.
  • Degene die het gezag uitoefent, zoals de voogd als de betrokkene minderjarig is.
  • De curator, beschermingsbewindvoerder of mentor.
  • De officier van Justitie. Dit kan alleen in uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld omdat er geen familie meer is.
  • De instelling die de betrokkene verzorgt of begeleidt.