Bewindvoering

Een bewindvoerder behartigt de belangen voor een cliënt op financiëel en administratief gebied. Het beheer van de eigen financiën is voor veel mensen een zaak die zij liever niet aan een derde overdragen. Maar soms is goed beheer onmogelijk, door ziekte, langdurig of tijdelijk geestelijk onvermogen, ouderdom of andere persoonlijke omstandigheden. Soms is er geen familie beschikbaar die in zo’n geval een helpende hand kan bieden. En soms is dat ook niet wenselijk. In dat geval kan een professioneel bewindvoerder deze taak op zich nemen.

Verplichtingen

Een bewindvoerder dient bij de start van de bewindvoering bij de kantonrechter een opgaaf van de boedel te doen en jaarlijks rekening en verantwoording af te leggen. Er is dus altijd controle op de werkzaamheden van de bewindvoerder. Wèl zo’n veilig gevoel voor alle partijen.

Overlijden cliënt

De taken en bevoegdheden van de bewindvoerder stoppen op het moment van overlijden van de cliënt. De bewindvoerder zal een eindrekening en verantwoording maken, die ter goedkeuring en ondertekening aan de nabestaanden gegeven zal worden. De ondertekende eindrekening en verantwoording zal vervolgens naar de rechtbank gestuurd worden.