Heeft u een klacht?

Natuurlijk willen wij heel graag dat er geen klachten zullen zijn over de werkzaamheden. Maar het kan zijn dat wij van mening verschillen over zaken. Dat is menselijk. Neemt u alstublieft contact op zodat wij in goed overleg opheldering proberen te krijgen en samen de zaak op te lossen.

Komen wij er dan toch niet uit dan kunt u contact opnemen met het kantongerecht waartoe de betrokken cliënt behoort en de klacht bij de kantonrechter indienen.

Download de klachtenregeling Hagen Bewindvoering
Download de klachtenregeling De Dijk Mentorschap